RETNINGSLINIER FOR FOTOGRUPPEN

 

Fotogruppen-Damgaardshave blev etableret den 18. november 2004 af nogle fotoentusiatiske pensionister i Albertslund kommune med det formål, at danne et forum til fremme af interessen for fotografiet i almindelighed og det digitale medie i særdeleshed.Gruppen mødes hver torsdag mellem 13 og 16, med undtagelse af helligdage og juli måned.

Formålet er, at udvikle medlemmernes tekniske kunnen og kunstneriske formåen, ved intern og ekstern drøftelse og undervisning. En fast aktivitet er "Månedens emne" (se regler herunder), hvor der konkurreres inbyrdes 10 gange om året, med afslutning i november. Årets 3 bedste fotografer modtager en lille pris, og ikke mindst æren, i forbindelse med årets julefrokost.

I starten af november afleverer medlemmerne forslag til aktiviteter for den kommende sæson. Anden torsdag i november udpeges en styregruppe på min. 3 personer, samt en kasserer.

Styregruppen konstituerer sig med en formand, en sekretær, en kasserer og minimum et menigt medlem. Styregruppen er ansvarlig for håndteringen af de aftalte arrangementer,som udføres af enten styregruppen selv, eller af andre medlemmer, som udpeges af styregruppen.

Hvert medlem betaler kontingent i januar til dækning af udgifter i forbindelse medaktiviteter, som f.eks. udflugter, udstillinger, fælles materialer og andet. Gruppen skal ved selvjustits sørge for, at der laves kaffe ved møderne, og at mødelokalet afeveres i pæn stand.

Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.

Fotoåret går fra 1. december og et år frem.

REGLER FOR MÅNEDENS FOTO 2014

1. Der må maks. indleveres tre fotos pr. medlem til konkurrencen. Fotos printes på A4 papir(210x297 mm) og opklæbes på støttekarton eller passepartout. (mål 300x400 mm).

2. De tilstedeværende medlemmer må give point til de fotos, de syntes skal være nr. 1, 2og 3. Alle har 6 points til rådighed, som fordeles med 3, 2 og 1 point til de fremlagte fotos. Der må ikke stemmes på egne fotos.

3. De 3 fotos, der får flest point, bliver hængt op på gallerigangen, hvor de hænger i de efterfølgende 2 måneder.

4. Alle, der modtager point ved en konkurrence, får skrevet deres point op for den pågældende måned og deltager i konkurrencen om at blive "Årets Fotograf". Nr 1, 2 og 3 modtager en lille pris til julefrokosten - og ikke mindst æren.

5. Af fotos til "Månedens Foto" skal de to være taget indenfor den periode, som emnelisten omfatter. Det tredie må gerne være ældre. Emnelisten for det efterfølgende år udleveres inovember. Fotograferingsperioden starter den 1. december.

6. De konkurrerende fotos må gerne kommenteres efter konkurrencen. Lokalitet, data for pågældende foto, hvilket kamera er benyttet, er fotoet behandlet eller ej, er fotoet taget imod- eller medlys, om morgenen eller om aftenen osv.

7. De deltagende fotos afleveres med bagsiden opad, og lægges efterfølgende op på borde af en uvildig person, udpeget af styregruppen.

8. De bedømte fotos afleveres til webmaster via USB-nøgle straks efter bedømmelsen, således at hjemmesiden kan opdateres.

NB: Alle billeder skal være mærket med initialer – måned – emne, i nævnte rækkefølge (evt. også med 1, 2 og 3 for at skille dem fra hinanden). F.eks. SA-08-Frit-1.

Størrelsen er praktisk taget ligegyldig, opløsning dog ikke mindre end 72 ppi (JPG).