Styregruppen:

 

Svend Andresen

Svend Rasmussen

Jørgen Jørgensen

Christa Christensen

Mogens Nilsson