Gl. København

1.Plads: Jørgen Jørgensen

1.Plads: Svend Rasmussen

2.Plads: John Borritsø

3.Plads: Jens Peter Jørgensen